tisdag 22 december 2015

Vad i hela friden är en identitet?

Så vad är en identitet?

Ja det finns många sätt att beskriva vad en identitet är. Många verkar på ett eller annat sätt vara överens om att det är en sorts sammansättning av flera saker som gör en person till en person. Och det lär inte finnas någon som har exakt samma sammansättning. Därmed är en identitet något unikt och som alla har men inte alla vet. Eller förstår.

Synonymordboken säger:

1. fullständig likhet, absolut överensstämmelse; likhet, överensstämmelse;
2. personlighet, ego, jag; styrka sin identitet legitimera sig, bevisa vem man är

Ordboken säger:

1. absolut överensstämmelse eller likhet
2. ställning som unik person: fastställa den dödes identitet; styrka sin identitet visa att 'jag är jag'
3. det att man känner sig tillhöra en viss grupp: ngns identitet som svensk, muslim, arbetare, europé osv. || -en; er

Nationalencyklopedien säger:

Ordet identitet kommer från latinets "identitas" som betyder den "samme"

BUP säger:

Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Man kan också säga att identitet är en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är.

Man skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor man möter, intryck man får och erfarenheter man gör.

Migrationsverket säger:

Identitet handlar om vem du är, vad du heter, när du är född, var du kommer ifrån och vilka som är dina föräldrar.

Psykologen säger:

Personlig identitet - att vara identisk med sig själv. Det är man när man upplever sig själv som unik med klara gränser mellan sig själv och andra, har en stabil självkänsla, bedömer sig själv och egna egenskaper på ett adekvat sätt samt känner igen sig själv i de uppfattningar, minnen, behov och känsloreaktioner som man har.

Man skiljer mellan jagidentitet och självidentitet.

Jagidentiteten är upplevelsen att man är den som svarar för de egna tankarna, känslorna, besluten, handlingarna osv. Se exekutiv funktion och självmedvetande.

Självidentiteten är upplevelsen av kontinuitet, känslan att man kan reflektera över sådant man gjort och upplevt tidigare och hänföra allt detta till den egna personen

Polisen säger:

Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan du få fingerade personuppgifter. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer.

Om du får fingerade personuppgifter tas din gamla identitet bort ur folkbokföringsregistret, även ditt personnummer. Det innebär även att du måste flytta till en ny, hemlig ort.

Det är komplicerat att leva med fingerad identitet. Det innebär bland annat att du måste börja ett helt nytt liv, vilket kan påverka din livskvalitet.

Filosofen säger:

Personlig identitet – inom filosofin på en självmedvetande persons essens

Beteendevetaren säger:

synonymt med ordet självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva

Matematikern säger:

oavsett vilket värde vi tilldelar en variabel kommer den funktion eller formel där variabeln ingår alltid att ha samma värde

Sociologen Erik H Erikson säger:

att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva.

Jag tänker:

att en identitet är vad en gör den till. Det är först och främst ett ord. Som, vilket vi kan se ovan, kan definieras och tolkas på många olika sätt. Så det är inte det lättaste. En identitet är ju inte huggen i sten så att säga. Tänker jag i alla fall. Det finns de som "polisen säger" byter identitet från grunden för att det inte finns något annat val om en ska få leva. Men en kan ju rucka på identiteten utan att dra upp den med rötterna tänker jag.

Vare sig vi vill det eller inte så är vår identitets rötter våra personnummer. Samhällets sätt att veta vilka vi är. Det är så jag uppfattar det. Eftersom det är namn och personnummer alla instanser vill ha. Det blir lättast så. Det hade varit svårare att skriva ner alla de där små sakerna som gör att du är du. Det hade varit för mycket att skriva ner. Visst?

Men i mitt liv då? Vad är min identitet där? Jag behöver ju inte titta på mitt personnummer för att veta att jag är jag. Jag är ju här, i mig hela tiden. Och när jag tittar på dig så ser jag inte ditt personnummer. Jag ser dig. Den personen jag känner. Eller den personen som går förbi utanför fönstret. Eller den personen som kör bussen, sitter i kassan, är min lärare, min granne. Jag ser ju in människa. Inte ett nummer. Då spelar det ju inte någon som helst roll vilken sifferkombination som står på dina papper från kommunen (eller whatever). Eller hur.  DÅ är identitet någonting annat.

Identitet är krångligt. Ett flytande begrepp som knappt har någon betydelse, samtidigt som det beskriver en hel varelses existens. På något underligt sätt.

Nä jag ger upp för idag.
Om inte alla kloka människor är överens.  Hur ska en någonsin förstå.
Jag är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar